Vagonu remonta depo modernizācija

2012.gada 2.novembrī SIA „L-EKSPRESIS" parakstīja līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „„SIA „L-EKSPRESIS" vagonu depo modernizācija un attīstība" īstenošanu , kas paredzēja attīstīt vienu no uzņēmuma darbības nozarēm – kravas un pasažieru vagonu remonta pakalpojumus.

Projekts ir īstenots veiksmīgi un visi ieplānotie būvdarbi objektos ir pabeigti un tie ir nodoti ekspluatācijā, kā arī ieviestas jaunas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums.

 Projekta realizācijas laikā tika realizēti vērienīgi depo rekonstrukcijas darbi, tika iegādātas un uzstādītas modernas iekārtas un aprīkojums, veikti uzlabojumi tehnoloģiskajos procesos,  tostarp, uzbūvēta jauna katlu māja, vagonu riteņpāru izgatavošanas iecirknis, piebūvēts riteņpāru remontu iecirknis, uzbūvēta jauna noliktava, ir izveidota piebūve esošajai depo ēkai, kas nodrošinās jaunas darba pozīcijas.

 Vienu no nozīmīgākajām būvēm ir vagonu sagatavošanas ēka, kur būs iespēja vagonu virsbūves pilnībā attīrīt no vecās krāsas ar metāla abrazīva strūklas metodi, kā arī atjaunot vagonu krāsojumu, nodrošinot visu šī procesa tehnoloģisko ķēdi.Pateicoties jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādei, uzņēmums varēs piedāvāt  arī dzelzceļa cisternu iekšējo un ārējo mazgāšanu un hidraulisko pārbaudi visu ekspluatācijā esošo tilpumu cisternām. 

Depo modernizācijas projekta ietvaros ir veikti apjomīgi ārējo un iekšējo tīklu rekonstrukcijas un renovācijas darbi, uzstādīta jauna transformatoru apakšstacija.

Ar 2016.gada janvāri uzņēmums varēs pilnvērtīgi uzsākt apgūt jaunās iekārtas un tehnoloģijas, kas būtiski ļaus kāpināt ražošanas jaudas. 

SIA”L-Ekspresis” izsaka pateicību projekta realizācijā iesaistītajam personālam, galvenajam būvniekam SIA” Anzāģe ”, projektētājam SIA”P.M.G.”, būvuzraugam SIA” Būves un Būvsistēmas” VAS” Latvijas dzelzceļa” tehniskajiem dienestiem, kā arī iekārtu un aprīkojuma piegādātājiem par sniegto atbalstu un atsaucību!

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.