L-Ekspresis kvalitātes vadības sistēmas politika

16.01.2018

Organizācijas darbinieki apņemas veikt starptautiskos pasažieru pārvadājumus, pasažieru un kravas vagonu remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju atbilstoši normatīvo aktu un pasūtītāju prasībām.

Organizācijas ilgtermiņa mērķis – gūt pastāvīgu peļņu, balstoties uz augstu klientu apkalpošanas līmeni pasažieru pārvadājumos un kvalitatīviem remonta darbiem. Lai izpildītu organizācijas ilgtermiņa mērķi nepieciešams izpildīt visas prioritātes, kas attiecas uz organizācijas attīstību:

• Ilgtermiņa attiecību uzturēšana ar pasūtītajiem;

• Kvalitatīva un droša servisa sniegšana pasažieru pārvadājumiem;

• Nodrošināt ritošā sastāva kvalitatīvu, drošību garantējošu tehnisko remontu, apkopi un modernizāciju visiem pasūtītājiem;

• Normatīvo prasību ievērošana;

• Patstāvīga piegādāto komplektējošo izstrādājumu, materiālu un iekārtu, pakalpojumu novērtēšana;

• Patstāvīga darbinieku apmācība, lai nodrošinātu nepieciešamo kvalifikāciju;

• Patstāvīga Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana un uzlabošana.

Par kvalitātes politiku ir informēti visi darbinieki un ieinteresētās puses.

 

 

 

Atpakaļ