L-Ekspresis Negraujošās kontroles labaratorija ir veiksmīgi akreditēta!

12.07.2017

Šī gada 16.jūlijā L-Ekspresis Negraujošās kontroles labaratorija ir sekmīgi nokārtojusi akreditāciju Latvijas Nacionālajā akreditācijas un metrloloģijas centrā.Pamatojoties uz EN ISO/IEC 17025:2005 standartu, mūsu labaratorija ir kompetenta veikt testēšanu atbilsto5i

LVS EN ISO/IEC 17025: 2005 standarta prasībām.

Atpakaļ