Projekta īstenošanas progress

04.03.2014

SIA "L-Ekspresis" depo modernizācijas projekta ieviešanas grafiks kopumā atbilst plānotajam. Pašreiz uzstādīta aptuveni trešdaļa visu projektā paredzēto iekārtu - kopumā 36 iekārtas. Vienlaikus kopš 2013.gada rudens norit būvdarbi, līdz šim pamatā vispārceltnieciskie darbi (zemes darbi, pamatu izbūve u.tml.) un sliežu ceļu izbūve.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

Atpakaļ