Projekta īstenošanas progress

10.09.2015

Depo modernizācijas darbu izpilde notiek saskaņā ar apstiprināto termiņplānu. Noslēgumam tuvojas vispārcetnieciskie darbi, šobrīd galvenā uzmanība pievērsta inženiersistēmu izbūvei. Tiek nodota ekspluatācijā jaunā elektroapakšsatcija, kas nodrošinās elektrības apgādi jaunuzceltajiem riteņpāru remonta un vagonu sagatavošanas cehiem. Ratiņu cehā šajās dienās uzsāk jauno tehnoloģisko iekārtu montāžu, kas ir noslēdzošais posms remontu tehnoloģiskā cikla nodrošināšanai. Pilnā sparā notiek teritorijas labiekārtošanas darbi, patreiz veic ieplānoto brauktuvju bruģēšanu. Vienlaicīgi būvnieki gatavo izpilddokumentāciju par visu darbu pabeigšanu būvobjektā, tai skaitā saņem no valsts un pašvaldību organizācijām atzinumus par projekta sadaļu gatavību nodošanai ekspluatācijā. Visa būvobjekta nodošana ekspluatācijā paredzēta šī gada novembrī.

Pēc projekta pabeigšanas, uzņēmums iegūs:

  • jaunu riteņpāru remonta cehu, kurā papildus esošam iespējām, paredzēti koordinātu izvirpošanas, presēšanas un uzkaldināšanas darbi, kas ļaus gan remontēt, gan izgatavot pavisam jaunus riteņpārus;
  • vagonu sagatavošanas cehā būs iespēja vagonu virsbūves pilnībā attīrīt no vecās krāsas ar skrošu strūklas metodi un atjaunot krāsojumu, kas neatšķirsies no oriģinālā rūpnīcas-izgatavotājas krāsojuma;  
  • rekonstruētajā ratiņu montāžas cehā būs divas nodalītas tehnoloģiskās plūsmas - viena kravas vagonu ratiņu, otra - pasažieru vagonu ratiņu apstrādei. Pateicoties iekšējos sliežu ceļos iebūvētiem pagriežamiem apļiem, izremontētos un nokrāsotos ratiņus ērti varēs maršrutēt uz vajadzīgo vietu, netraucējot citus remonta darbus;
  • papildus dzelzceļa ritošā sastāva un vagonu virsbūvju remontam, uzņēmums piedāvās dzelzceļa cisternu iekšējo mazgāšanu, izmantojot sarežģītu tehnoloģisko iekārtu kompleksu, kas izvietots jaunuzbūvētajā boksā;
  • kā atsevišķu pakalpojums būs dzelzceļa cisternu hidrauliskā pārbaude visu ekspluatācijā esošo tilpumu cisternām.

Projekta realizācija paplašinās uzņēmuma tehniskās iespējas un ļaus būtiski kāpināt remontdarbu apjomus. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Atpakaļ