Grupu braucieni

Atlaides grupu braucieniem noteiktas atkarībā no kopējās braukšanas maksas:

1. Braucienos bez pārsēšanās – attālumā līdz 2000 km:

• 10% – 10 līdz 24 cilvēku grupai;

• 15% – 25 un vairāk cilvēku grupai.

2. Braucienos bez pārsēšanās – attālumā, kas lielāks par 2000 km:

 20% – 10 līdz 24 cilvēku grupai;

• 30% –25 un vairāk cilvēku grupai.

Grupas sastāvu nosaka pēc pieaugušo pasažieru samaksāto biļešu skaita. Divus bērnus
vecumā līdz 10 gadiem skaita kā vienu pieaugušo pasažieri.