ROKAS BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANA

 

  • BEZMAKSAS - rokas bagāža ar svaru līdz 36kg un trīs dimensiju summā nepārsniedz 200 cm (uz pilnu vai bērna braukšanas dokumentu).
  • Elektronisko, sadzīves, video tehniku un audio tehniku drīkst pārvadāt kā rokas bagāžu pasažiera vagonā pasažierim ierādītajā vietā, ja to izmēri trīs dimensiju summā nepārsniedz 200 cm.
  • Rokas bagāžas normas ietvaros drīkst pārvadāt velosipēdus izjauktā un iepakotā veidā, ja to izmēri ļauj tos novietot rokas bagāžai paredzētā vietā .
  • Kā rokas bagāžu virs noteiktās normas atļauts pārvadāt saliekamos bērnu un invalīdu ratiņus, ja bērns vai invalīds, kuram ir paredzēti šie ratiņi, brauc šajā vilcienā.
  • Pasažierim aizliegts pārvadāt sev līdzi dzīvniekus, izņemot mājdzīvniekus (suņus, kaķus, putnus), kam ir atbilstošie veterinārie dokumenti.
  • Mājdzīvniekus drīkst pārvadāt tikai kupejas vagona atsevišķā kupejā, ne vairāk par 2 dzīvniekiem. Turklāt pasažierim ir jāmaksā par braukšanu pēc kupejas vietu skaita pēc pilnā tarifa.
  • Rokas bagāža, kuras svars lielāks par pieļaujamo, bet nepārsniedz 50 kg, pasažierim jānoformē kā bagāža un jāsamaksā pēc bagāžas pārvadāšanas tarifa kā par 20 kg bagāžas.

Aizliegts pārvadāt:

  • Lielgabarīta priekšmetus, kuru izmēri trīs dimensiju summā pārsniedz 200cm.
  • Ugunsbīstamus, viegli uzliesmojošus priekšmetus; priekšmetus, kas var bojāt vagonu vai citu pasažieru mantas, nosmērēt tās; priekšmetus ar specifisku aromātu. Nedrīkst pārvadāt sprāgstošus, indīgus, kodīgus un radioaktīvus priekšmetus, pielādētus ieročus un priekšmetus, ko aizliedz pārvadāt muitas noteikumi.

Muitas noteikumi attiecība uz rokas bagāžu ceļojot ārpus ES

Pilna informācija ceļotājam "Ceļotāja ABC"