Dzīvnieku pārvadāšana

Pasažierim aizliegts pārvadāt sev līdzi dzīvniekus, izņemot mājdzīvniekus (suņus, kaķus, putnus), kam ir atbilstošie veterinārie dokumenti.

Mājdzīvniekus drīkst pārvadāt tikai kupejas vagona atsevišķā kupejā, ne vairāk par 2 dzīvniekiem. Turklāt pasažierim ir jāmaksā par braukšanu pēc kupejas vietu skaita pēc pilnā tarifa.

Ja pārvadātajam nevar piešķirt atsevišķu kupeju dzīvnieku pārvadāšanai, tad šāds pārvadājums nav pieļaujams.

Sīkajiem mājdzīvniekiem un putniem jābūt ievietotiem būrīšos, kastēs vai grozos un izvietotiem rokas bagāžai paredzētajās vietās.

Suņiem, kas neceļo atsevišķā somā, grozā vai kastē, jābūt uzpurnim un pavadai.

Pasažierim pašam jārūpējas par rokas bagāžas saglabāšanu, kā arī par kopā ar viņu pārvadājamiem sīkajiem mājdzīvniekiem (suņiem, kaķiem, putniem).

Pasažieris atbild par pārvadājamo dzīvnieku vai putnu sanitārās higiēnas prasību ievērošanu, un viņam jānodrošina atbilstoša vagona uzkopšana.