Pakalpojumi personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Mobilie pacēlāji

Lai atvieglotu iespēju nokļūt vilcienā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (turpmāk tekstā - PRM), noteiktās pasažieru stacijās valsts a/s "Latvijas dzelzceļš" var nodrošināt PRM iecelšanu un izcelšanu no vilciena vagona uz peronu, izmantojot mobilos pacēlājus.

Šobrīd pakalpojums ir pieejams šādās stacijās:

  • Rīga,
  • Rēzekne 2,
  • Daugavpils.

Pakalpojums tiek sniegts bez papildu maksas.

PRM, kam nepieciešama palīdzība, jāpaziņo valsts a/s "Latvijas dzelzceļš" par savu plānoto braucienu vismaz 48 stundas pirms brauciena sākšanas pa bezmaksas tālruni 8000 1181 vai elektroniskā veidā.Pakalpojumu var pieteikt darba dienās no pulksten 8.00 līdz 17.00.

Ja pieprasījums tiek sūtīts elektroniskā veidā, tad pieteicējam ir jāaizpilda noteikta parauga anketa un jānosūta tā uzziņu dienestam elektroniski uz e-pasta adresi uzzinas@ldz.lv. Anketas paraugs ir pieejams šeit

PRM, kura saņēmusi apstiprinājumu par pieteiktā pakalpojuma sniegšanu, ir pienākums ierasties attiecīgajā dzelzceļa stacijā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pieteikumā norādītā vilciena atiešanas laika.

Ar PRM piekļuves noteikumiem dzelzceļa infrastruktūrai un ritošajam sastāvam Latvijā var iepazīties šeit.