Dzīvnieki

Pasažierim ir tiesības vest sev līdzi mājdzīvniekus (suņi, kaķi, putni) ar noteikumu, ka šiem mājdzīvniekiem ir veterinārie dokumenti. Mājdzīvniekus pārvadā kā rokas bagāžu (tam speciāli paredzētajos konteineros (būris, kaste vai grozs).

Suņiem, kas neceļo atsevišķā dzīvnieku pārvadāšanai paredzētajā konteinerā, jābūt uzpurnim un pavadai.

Suņus (ne vairāk par 2 suņiem) drīkst pārvadāt kupejas vagona atsevišķā kupejā, kā arī augstākas klases vagona kupejā. Turklāt pasažierim ir jāmaksā par visām neaizņemtajām vietām kupejā pēc pilnā tarifa.

Ja pārvadātājs  nevar piešķirt atsevišķu kupeju dzīvnieku pārvadāšanai, tad šāds pārvadājums nav pieļaujams.

Atsevišķa samaksa par mājdzīvnieku pārvadāšanu netiek piemērota.

Pasažierim pašam jārūpējas par rokas bagāžas saglabāšanu, kā arī par pārvadājamiem sīkajiem mājdzīvniekiem (suņiem, kaķiem, putniem).

Pasažieris atbild par pārvadājamo dzīvnieku vai putnu sanitāro un higiēnas normu ievērošanu un tam ir jānodrošina pienācīga vagona uzkopšana.