Vagonu remonta personāls

Par uzņēmuma lielāko vērtību mēs uzskatām savus darbiniekus – sava aroda meistarus, kuri spēj veikt jebkādas sarežģītības remontdarbus, ievērojot visus kvalitātes standartus. Visiem darbiniekiem ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija, regulāri notiek kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un darbinieku sertificēšana.