Piedāvājam:

null

Ķīmisko rezervuāru tīrīšana no kravas atlikumiem:

  • Cisternu u.c. veida rezervuāru bīstamo kravu pārvadāšanai mazgāšana no kravas atlikumiem
  • Cisternu u.c. veida rezervuāru bīstamo kravu pārvadāšanai mazgāšana turpmākam remontam, izmantojot atklāto uguni

null

Cisternu hidrauliskās pārbaudes:

  • Cisternu u.c. veida rezervuāru bīstamo kravu pārvadāšanai inspicēšana, veicot hidrauliskās pārbaudes
  • Cisternu u.c. veida rezervuāru bīstamo kravu pārvadāšanai inspicēšana, veicot hermētiskuma pārbaudes

Piedāvājam:

null

Krāsošana:

  • Lielgabarīta detaļu vai ritošā sastāva virsmu abrazīvā apstrāde ar skrošstrūklas metodi vecas krāsas noņemšanai
  • Virsmu krāsošana speciālās krāsošanas kamerās, nodrošinot procesa atbilstību virsmu sagatavošanas un krāsošanas standartu prasībām