Apkopoti uzņēmuma 2023. gada finanšu rādītāji

Kompānijas kopējais apgrozījums 2023. gadā sastādīja 8,2 milj. euro. No tiem pakalpojumu  eksports sastādīja 5,6 milj EUR jeb gandrīz 70% no kompānijas apgrozījuma. No tiem vairāk kā 90% sastādīja eksports  uz Eiropas Savienības valstīm, tādām kā Čehija, Igaunija, Lietuva, savukārt 10% veidoja eksports uz trešajām valstīm, t.sk. Ukrainu.